Exempel på genomförda uppdrag per process

Strategi

 • Implementerat en strategi för digitala inköp & uppföljning av leverantörer
 • Etablerat en hållbarhetsstrategi i syfte att skapa optimal ekonomisk och hållbar nytta
 • Etablerat en leverantörsstrategi baserad på resultatet av organisationens resursförbrukning (spend)
 • Etablerat en energistrategi för optimering av ekonomiskt utfall

Organisation & styrning

 • Skapat intranätbaserade processer och rutiner för styrning och ledning av alla inköp av externa produkter och tjänster
 • Tagit fram en modell för och dimensionerat organisationen för centrala och lokala inköp
 • Tagit fram en policy för avtalsuppföljning i syfte att förbättra leverantörernas prestationer, förbättrad internkontroll och bättre affärer
 • Interim management (ex inköps-, fastighetschef, förvaltare, projektledare)

Transformation

 • Etablerat digitaliserade inköpsprocesser och metoder för avtalsuppföljning (bättre kontroll på leverantörers prestationer och avtalsefterlevnad)
 • Digitaliserat processen för internsäkerhet och betalningskontroll och därigenom stoppat felaktiga utbetalningar
 • Satt en rikstäckande strategi i sjön: skapat organisation med fokus på effektiva arbetssätt och ekonomisk nytta
 • Rullat ut styrnings- och ledningsprocesser avseende allt inköp av produkter och tjänster samt utbildat organisationen