Hållbara affärer

Strategi – Governance – Transformation

Vad vi gör

Vi är managementkonsulter som ger oberoende, praktisk och konkret rådgivning där hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv är viktigt.

Vi arbetar med strategier, styrning och ledning och stöttar kunden i hela förändringsresan. Vi skapar förutsättningar för bestående intern effektivitet genom optimala sourcing- och förvaltningsprocesser.

Vi har 30 års samlad erfarenhet.

Våra tjänster

Strategi

 • Strategier för sourcing (digitalisering, inköp, leverantörer, energi & hållbarhet)
 • Strategisk rådgivning
 • Analyser & revisioner (ex GAP, väsentlighet, ledning & styrning)
 • Riskbedömning
 • Kvalitetsledningssystem

Governance

 • Organisation (ex bemanning, roller & ansvar)
 • Förvaltning (ex fastigheter, IT-processer och stödsystem)
 • Policys, processer & rutiner (ex uppförandekod, inköp, teknisk förvaltning)

Transformation

 • Program-/projektledning
 • Coaching
 • Införande och etablering av processer & stödsystem
 • Insourcing och outsourcing av tjänster
DIGITALISERING
HÅLLBARHET (ekonomisk, ekologisk & social)
Alla våra tjänster har fokus på digitalisering och hållbarhet (ekonomisk, ekologisk & social)

Genomförda uppdrag

STRATEGI

 • Implementerat en strategi för digitala inköp & uppföljning av leverantörer.
 • Etablerat en hållbarhetsstrategi i syfte att skapa optimal ekonomisk och hållbar nytta.
 • Etablerat en leverantörsstrategi baserad på resultatet av organisationens resursförbrukning (spend).
 • Etablerat en energistrategi som kraftigt optimerat det ekonomiska utfallet genom en årlig besparing om ca 50 MSEK.

 

GOVERNANCE

 • Skapat intranätbaserade processer och rutiner för styrning och ledning av alla inköp av externa produkter och tjänster.
 • Tagit fram en modell för och dimensionerat organisationen för centrala och lokala inköp.
 • Tagit fram en policy för avtalsuppföljning i syfte att förbättra leverantörernas prestationer, förbättrad internkontroll och bättre affärer.
 • Framtagning av ramverk och implementering av gröna obligationer med finansiering om ca 5 mdr.

 

TRANSFORMATION

 • Etablerat digitaliserade inköpsprocesser och metoder för avtalsuppföljning (bättre kontroll på leverantörers prestationer och avtalsefterlevnad) vilket sparat minst 50 MSEK årligen.
 • Infört systemstöd för internsäkerhet och betalningskontroll vilket stoppat felaktiga utbetalningar om minst 125 MSEK.
 • Rullat ut en rikstäckande hållbarhetsstrategi inom organisationen med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet vilket stärkt företagets image, men också positionen hos leverantörerna.
 • Rullat ut styrnings- och ledningsprocesser avseende all inköp av produkter och tjänster samt utbildat organisationen.
 • Interim management (ex inköp, hållbarhet)
DIGITALISERING
HÅLLBARHET (ekonomisk, ekologisk & social)
Alla våra tjänster har fokus på digitalisering och hållbarhet (ekonomisk, ekologisk & social)

Kontakta oss

Q Sat Advisory AB
Kungsgatan 29
111 56 STOCKHOLM