Vi framtidssäkrar din verksamhet

Vi arbetar med strategier, styrning och ledning och förändringsarbete i en värld med snabba förändringar, krav på digitalisering och hållbarhet.

Vad vi gör

Vi är managementkonsulter som ger oberoende, praktisk och konkret rådgivning och arbetar med strategier, styrning och ledning och förändringsarbete i en värld med snabba förändringar, krav på digitalisering och hållbarhet.

 

Tillsammans med kunder inom fastighet, bygg & anläggning, industri och offentlig verksamhet skapar vi förutsättningar för bestående intern och extern effektivitet genom optimala inköps- och verksamhetsprocesser.

Våra tjänster

Strategi

 • Strategier för sourcing (digitalisering, inköp, leverantörer, energi & hållbarhet)
 • Strategisk rådgivning
 • Analyser & revisioner (ex GAP, väsentlighet, ledning & styrning)
 • Riskbedömning
 • Kvalitetsledningssystem

Organisation & styrning

 • Organisation (ex bemanning, roller & ansvar)
 • Förvaltning (ex fastigheter, IT-processer och stödsystem)
 • Policys, processer & rutiner (ex uppförandekod, inköp, teknisk förvaltning)
 • Kommersiell förvaltning
 • Chef att hyra

Förändring

 • Program-, projekt- förändringsledning
 • Införande av processer och stödsystem
 • Insourcing och outsourcing av tjänster (ex IT-drift, applikationsunderhåll, support, telefoni)

Exempel på genomförda uppdrag per bransch

Fastighet

Interim förvaltningschef

 

Projektledning & upphandling av nytt fastighetssystem

 

Digitalisering av kundprocessen

 

Projektledning av etablering av MinaSidor, Bobutik mm

 

Energikartläggning

 

Läs mer >

Bygg & anläggning /entreprenad

Interim upphandlings- och inköpschef

 

Översyn av interna inköpsprocesser, rutiner

 

Expertstöd – upphandling entreprenader & materialleverantörer

 

Produktanalys, leverantörsval och avtal

Industri

Utredning och kravanalys för marknadsplats & webb-plattform

 

Upphandling och inköp av system för e-handelsplattform

 

Outsourcing av IT-drift, support, applikationsunderhåll & utveckling

 

Nyttokalkyl inför inköpsbeslut avseende digital handelsplattform

Offentlig verksamhet

Upphandling & inköp av IT-system för investerings- och portföljhantering

 

Upphandling av tjänstekoncessioner

 

Outsourcing av personaladministrativa tjänster

 

Expertstöd och projektledare – upphandlingar inom LOU, LUF, LUK mfl

 

Lärare i praktisk upphandling enligt LOU/LUF